Bilgi Deryası

0

İktisatta Üretim Nedir, Ekonomide Üretim Şekilleri

Üretim nedir? Ekonomi literatüründe önemli bir kavram olan üretim mal ve hizmetlerin miktar veya faydalarını artırmaya yönelik her şeye denir. Adedi bir olan kalem sayısını ikiye çıkarmak miktar artışına örnektir. Kalemi daha kullanışlı hale getirmek ise fayda artışıdır. Üretimin yapılış şekillerinden ilki mekan faydası ortaya çıkarılarak yapılmasıdır. Yani başka yerlerde üretilen...

0

Ekonomide Mal Nedir, İktisatta Mal Çeşitleri

Mal nedir sorusuna ekonomide insan ihtiyacını doğrudan ve dolaylı olarak karşılayan her şeydir şeklinde cevap verilebilir. İnsanlar malı kullanarak ondan fayda elde ederler. İktisatta mallar kendi içerisinde değişik gruplara ayrılabilmektedir. Malları ilk olarak ekonomik mal ve serbest mal olarak ikiye ayırabiliriz. Bir bedel ödenerek sahip olunan her şey ekonomik maldır. Su, yemek,...

0

Ekonomide Kaynaklar Nelerdir, İktisatta Üretim Faktörleri

Üretim faktörleri denildiğinde üretimin ne ile yapıldığı yani üretimin kaynağının ne olduğu sorusu akla gelmelidir. Ekonomide 4 tane temel kaynak bulunmaktadır. Ekonomide kaynakların birincisi emek (iş gücü) kaynağıdır. İş gücü dendiğinde sadece bedensel değil aynı zamanda zihinsel güç anlaşılmalıdır. Fabrikada çalışan işçinin yaptığı iş, öğretmenin ders anlatması, doktorun hastasını muayene...

0

Ekonomide İhtiyaç Nedir, İktisatta İhtiyaçların Özellikleri

Ekonomi literatüründe ihtiyaç kavramı fazlaca geçmektedir. İktisatta daha karmaşık konuların anlaşılabilmesi için ihtiyaçların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. İhtiyaçlar genel anlamda iki farklı şekilde gruplandırılabilmektedir. Bunlardan birincisi ekonomik olan ihtiyaçlar ve ekonomik olmayan ihtiyaçlar şeklindedir. İkinci ayrım ise zorunlu ihtiyaçlar ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar biçimindeki ayrımdır. Zorunlu ihtiyaçlar karşılanmadığı...

0

Kocama Hediye Almak İstiyorum, Kocama Ne Hediye Edebilirim

Yazımızda kocama hediye almak istiyorum, kocama ne hediye edebilirim diye soran kadınlara rehber olabilecek bilgilere yer vereceğiz. Birine hediye almak kolay bir iş değildir. Her şeyden önce seçtiğimiz armağan alanı mutlu etmeli ve işine yarar olmalıdır. Bunun için başlangıçta eşinizin neye ihtiyacı olduğunu ortaya koymanız gerekiyor. Bu aslında söylemesi kolay...

0

Mezuniyet Hediyesi Ne Olabilir, Mezuniyet Hediye Fikirleri

Yazımızda mezuniyet hediyesi ne olabilir konusu üzerinde duracak mezuniyet hediye fikirleri vereceğiz. Üniversite mezuniyeti iyi bir diploma hediyesi gerektirir. Mezun olan kişinin yeni bir hayata başladığı, yaşamındaki öğrenme sürecinde bir basamak atladığı, yeni bir maceraya adım attığı bu sürecin onun yaşamında çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle üniversitenin bitirildiğinin...