Ekonomide İhtiyaç Nedir, İktisatta İhtiyaçların Özellikleri

Ekonomi literatüründe ihtiyaç kavramı fazlaca geçmektedir. İktisatta daha karmaşık konuların anlaşılabilmesi için ihtiyaçların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

İhtiyaçlar genel anlamda iki farklı şekilde gruplandırılabilmektedir. Bunlardan birincisi ekonomik olan ihtiyaçlar ve ekonomik olmayan ihtiyaçlar şeklindedir.

İkinci ayrım ise zorunlu ihtiyaçlar ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar biçimindeki ayrımdır. Zorunlu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman insan hayatının tehlikeye girdiği ihtiyaçlardır. Barınma, giyinme, ısınma ve yiyecek ihtiyaçları buna örnek oluşturur. Zorunlu olmayan ihtiyaçlar ise kültürel ihtiyaçlardır. Buna gazete okumak, tatil yapmak gibi örnekler verilebilir.

Bir dönemde zorunlu olmayan bir ihtiyaç başka bir dönemde zorunlu bir ihtiyaç haline gelebilir. Sigara içmek normalde zorunlu olmayan bir ihtiyaç iken bunu alışkanlık haline getiren kişi için bir dönem sonra zorunlu bir ihtiyaç haline gelmektedir. Buz dolabı, internet, cep telefonu geçmişte zorunlu bir ihtiyaç değil iken günümüzde zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bazı kültürler için zorunlu olan bir ihtiyaç başka kültürler için zorunlu olmayabilir. Örneğin Afrika yerlileri için ayakkabı zorunlu olmayan bir ihtiyaç iken Avrupa’da yaşayanlar için zorunlu bir ihtiyaçtır.

İhtiyaçlar sonsuzdur ve karşılandıkça şiddeti azalır. Onun yerine karşılanması gereken başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Örneğin çok aç olan yemek yemezse açlığın şiddeti artarken bu ihtiyaç karşılandıkça şiddeti azalır. Başka bir ihtiyaç olan susama oluşur.

Yazımızda ekonomide ihtiyaç kavramını açıklamaya çalıştık. İktisatta ihtiyaçlarla ilgili son olarak  birbirinin yerine geçebilme özelliğine değineceğiz. İhtiyaçları karşılayan malların birbiri yerine geçebilmesi ikame özelliğidir. Kazak ile mont; tavuk eti ile dana eti buna örnek verilebilir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir