Ekonomide Mal Nedir, İktisatta Mal Çeşitleri

Mal nedir sorusuna ekonomide insan ihtiyacını doğrudan ve dolaylı olarak karşılayan her şeydir şeklinde cevap verilebilir. İnsanlar malı kullanarak ondan fayda elde ederler. İktisatta mallar kendi içerisinde değişik gruplara ayrılabilmektedir.

Malları ilk olarak ekonomik mal ve serbest mal olarak ikiye ayırabiliriz. Bir bedel ödenerek sahip olunan her şey ekonomik maldır. Su, yemek, kıyafet vb. Bir bedel ödemeden sahip olunan mallar ise serbest maldır. Hava ve güneş buna örnek gösterilebilir.

Malların maddi ve maddi olmayan mallar şeklinde de ayrımı bulunmaktadır. Maddi mallar elle dokunulup gözle görülebilen mallardır. Özelliği alınıp satılabilmesi ve biriktirilip daha sonra kullanılabilmesi veya devredilebilmesidir. Maddi olmayan malların bir diğer adı hizmettir. Hizmetin özellikleri insana fayda sağlaması, üretildiği anda tüketilmesi ve biriktirilip devredilememesidir. Örneğin berberin, öğretmenin, doktorun yaptığı iş hizmettir. Aslında malın kendisinden değil sağladığı hizmetten yararlanılır. Yani buzdolabının kendisi değil sunduğu soğutma hizmeti faydadır.

Bir diğer mal gruplaması tüketim, ara ve üretim malı şeklindedir. Tüketicinin tükettiği nihai mal tüketim malı, tüketim malının üretiminde kullanılan mal ise ara malıdır. Örneğin tüketicinin kullandığı gömlek, ekmek ve ev tüketim malı iken onu üretmek için kullanılan kumaş, un ve kapı ara malıdır. Üretim malı ise üretim yapmaya yarayan maldır. Üretim malına sermaye malı da denmektedir. Örneğin makineler üretim malıdır.

Mallar ayrıca dayanıklı mallar ve dayanıksız mallar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birden çok kez ve uzun yıllar kullanılabilen anahtar, tahta silgisi, mobilya, buz dolabı, kalem gibi mallara dayanıklı mal; bir kez tüketildiğinde faydası hemen azalıp sıfıra inen ekmek, doğalgaz, yemek, kalem ucu gibi mallar ise dayanıksız mallardır.

Çoğaltılabilen ve çoğaltılamayan ayrımı mallar ile ilgili bir diğer gruplandırma şeklidir. Aynısından bir kez daha yapmanın mümkün olduğu mallardır. Ağırlıklı olarak sanayi malları çoğaltılabilen mallardır. Aynısından bir kez daha yapmanın mümkün olmadığı mallar çoğaltılamayan mallardır. Örneğin sanat eserleri, tablolar bu sınıftadır.

Son olarak ikame mallar ve tamamlayıcı mallar gruplaması bulunmaktadır. Birbirinin yerine geçebilen mallara ikame mallar denir. Ayran, gazoz, kola ikame mallar sınıfındadır. Tamamlayıcı mallar ise biri olmadan diğerinin kullanılamadığı mallardır. Benzin-otomobil, şarj aleti-telefon tamamlayıcı mal örnekleridir.

Ekonomide mal nedir sorusunun cevabının anlaşılabilmesi için malların kaça ayrıldığının, iktisatta bu ayrım çeşitlerinin neler olduğunun bilinmesi gerekir. İnsana yarar sağlayan mallar altı farklı şekilde sınıflandırılmıştır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir