İktisatta Üretim Nedir, Ekonomide Üretim Şekilleri

Üretim nedir? Ekonomi literatüründe önemli bir kavram olan üretim mal ve hizmetlerin miktar veya faydalarını artırmaya yönelik her şeye denir. Adedi bir olan kalem sayısını ikiye çıkarmak miktar artışına örnektir. Kalemi daha kullanışlı hale getirmek ise fayda artışıdır.

Üretimin yapılış şekillerinden ilki mekan faydası ortaya çıkarılarak yapılmasıdır. Yani başka yerlerde üretilen ürünlerin ihtiyacı olan tüketiciye sağlanmasıdır. Almanya’da üretilen otomobilin, Brezilya’da üretilen kahvenin üretildikleri ülkeden alınıp Türkiye’ye getirilip buradaki tüketiciye sunulması işi mekan faydası ile yapılan üretime örnek verilebilir. Mekan faydası ortaya çıkarılarak yapılan üretime taşımacılık hizmeti de denir.

İkinci olarak zaman faydası ortaya çıkarılarak üretim yapılır. Başlangıçta ihtiyaç duyulmayan bir ürünün ihtiyaç duyulduğu ana kadar bekletilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Mont, ceket, kazak gibi kışlıkların yaz aylarında depolarda ihtiyaç duyulduğu mevsim olan kışa kadar bekletilmesi işlemi bir üretimdir.

Üretimin nasıl yapıldığına yönelik üçüncü durum olarak üretim mülkiyet faydası ortaya çıkarılarak yapılır. Bunun anlamı sahibinin elinde değersiz olan bir eşyanın ona ihtiyaç duyan kişinin mülkiyetine geçirilmesidir. Bize faydası olmayan bir evi başkasına kiralamak veya satmak bir üretimdir. Market sahibinin market eşyalarını satması, aracılık faaliyetleri veya ticaret mülkiyet faydası ortaya çıkarılarak yapılan üretime örnek verilebilir.

Üretim ayrıca şekil faydası ortaya çıkararak gerçekleştirilebilir. Birtakım malların şeklinin değiştirilerek onların daha kullanışlı hale getirilmesi işlemidir. Örneğin ayakkabı yapımında kullanılan deri, kösele ve yapıştırıcı tek başına yararsız olan malzemelerdir. Bunları birleştirip ayakkabı yapmak üretimdir. Genel anlamda sanayi üretimi, inşaat üretimi bu kategoridedir.

Mal ve hizmetlerin sayı veya yararlarını artırmaya yönelik her şey şeklinde tanımlanan ve iktisatta önemli bir kavram olan üretimin nasıl yapıldığına yönelik son bahsedilecek konu hizmettir. Üretim tanımına uygun olduğu görülen hizmet de bir üretim şeklidir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir