Üretim Faktörleri ve Gelirleri, Karşılıkları Nelerdir

Üretim faktörlerinin neler olduğuna ilişkin yazımızı okuyabilirsiniz. Ekonomide temel anlamda 4 kaynak vardır. Bu kaynakların gelirleri yani karşılıkları bulunmaktadır. Yazımızın konusunu da üretim faktörlerinin bu getirileri oluşturacaktır.

Ekonomide kaynaklarından ilki emek yani iş gücüdür. Bedensel ve zihinsel güç olan emeğin karşılığı bulunmaktadır. Emeğin üretime katılmasının örneğin bir işçinin fabrikada çalışmasının, öğretmenin sınıfta ders anlatmasının, doktorun hastanede hastasını muayene etmesinin, avukatın mahkemede müvekkilini savunmasının iktisat biliminde geçerli karşılığı ücret veya maaştır. Ücret ile maaş arasındaki tek fark ücretin çalıştıktan sonra; maaşın ise çalışmadan alınmasıdır.

İktisatta ikinci üretim faktörü olan sermaye daha önce insanlar tarafından üretilmiş olan ve üretim yapmaya yarayan üretim araçlarıdır.  Fiziki Sermaye, Finansal Sermaye ve Beşeri Sermaye olmak üzere üç farklı sermaye grubu bulunmaktadır. Bu sermaye gruplarının yani makinelerin, yollarım, nakliye araçlarının ve fabrikaların  üretime katılması durumunda karşılığı faizdir.

Doğal kaynaklar veya toprak ekonomide üçüncü üretim faktörüdür. İnsanın doğada hazır bulduğu her şey olarak tanımlanan denizler, ormanlar, yer altı kaynakları, güneş vb. doğal kaynakların üretime katılması durumunda alacağı pay rant veya kira geliridir.

İktisattaki dördüncü üretim kaynağı girişim olarak tanımlanır ve kendisi dışındaki faktörleri üretime hazırlama işini üstlenen, üretim sistemini kuran kişilerin yani girişimcilerin üretime katılması durumunda alacağı karşılık ise kardır.

Yazımızda emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci şeklindeki dört üretim faktörünün üretime katılmaları durumunda sırasıyla şu gelirleri aldığını belirttik. Emek üretim faktörü olarak kullanılırsa ücret veya maaş; sermaye üretim faktörü olarak kullanılırsa faiz; doğal kaynaklar üretim faktörü olarak kullanılırsa rant veya kira; girişim üretim faktörü olarak kullanılırsa kar karşılıklarını alacaktır. Bu dört karşılığın yani ücret (maaş), faiz, rant (kira) ve karın toplamı yurtiçi geliri (hasılayı) oluşturmaktadır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir