306 Search results

For the term "Eden".
0

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nasıldır, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hakkında Bilgi

Yazımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi nasıldır, İstanbul Medeniyet Üniversitesi hakkında bilgi konusu ile ilgilidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ne zaman kuruldu? İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2010 yılında kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş amaçları arasında bir araştırma üniversitesi olmak vardır. Bu amaçla lisansüstü eğitimi ön planda tutma ve lisans kontenjanını fazla artırmama yönelimi vardır. Hemen her...

1

Metabolizma Hızına Etki Eden Faktörler Yavaşlatan Nedenler

Yazımızda metabolizma hızına etki eden faktörleri sırasıyla ele alacağız. Amacımız metabolizmayı yavaşlatan nedenleri görmek olacak. Metabolizma tiroid bezinin işlevini yerine getirememesinden etkilenir. Burada hipotiroid nedir sorusu önem kazanır. Basit ifade ile tiroid bezinin yeterince tiroid hormonu üretememesidir. Hipotiroid hastalığının etkilerinden birisi düşük metabolizma hızı ve metabolizma ile ilgili düzensizliklerdir. Hipotiroid...

0

Üretim Faktörleri ve Gelirleri, Karşılıkları Nelerdir

Üretim faktörlerinin neler olduğuna ilişkin yazımızı okuyabilirsiniz. Ekonomide temel anlamda 4 kaynak vardır. Bu kaynakların gelirleri yani karşılıkları bulunmaktadır. Yazımızın konusunu da üretim faktörlerinin bu getirileri oluşturacaktır. Ekonomide kaynaklarından ilki emek yani iş gücüdür. Bedensel ve zihinsel güç olan emeğin karşılığı bulunmaktadır. Emeğin üretime katılmasının örneğin bir işçinin fabrikada çalışmasının,...

0

İktisatta Üretim Nedir, Ekonomide Üretim Şekilleri

Üretim nedir? Ekonomi literatüründe önemli bir kavram olan üretim mal ve hizmetlerin miktar veya faydalarını artırmaya yönelik her şeye denir. Adedi bir olan kalem sayısını ikiye çıkarmak miktar artışına örnektir. Kalemi daha kullanışlı hale getirmek ise fayda artışıdır. Üretimin yapılış şekillerinden ilki mekan faydası ortaya çıkarılarak yapılmasıdır. Yani başka yerlerde üretilen...

0

Ekonomide Mal Nedir, İktisatta Mal Çeşitleri

Mal nedir sorusuna ekonomide insan ihtiyacını doğrudan ve dolaylı olarak karşılayan her şeydir şeklinde cevap verilebilir. İnsanlar malı kullanarak ondan fayda elde ederler. İktisatta mallar kendi içerisinde değişik gruplara ayrılabilmektedir. Malları ilk olarak ekonomik mal ve serbest mal olarak ikiye ayırabiliriz. Bir bedel ödenerek sahip olunan her şey ekonomik maldır. Su, yemek,...

0

Ekonomide Kaynaklar Nelerdir, İktisatta Üretim Faktörleri

Üretim faktörleri denildiğinde üretimin ne ile yapıldığı yani üretimin kaynağının ne olduğu sorusu akla gelmelidir. Ekonomide 4 tane temel kaynak bulunmaktadır. Ekonomide kaynakların birincisi emek (iş gücü) kaynağıdır. İş gücü dendiğinde sadece bedensel değil aynı zamanda zihinsel güç anlaşılmalıdır. Fabrikada çalışan işçinin yaptığı iş, öğretmenin ders anlatması, doktorun hastasını muayene...